Poctivá stavba zo zdravých materiálov. Vlastné parkovanie. Priestranný uzamykateľný dvor. Nízke náklady na bývanie. A všade okolo zeleň.


Základné informácie o projekte

Vila Kammergraf sa nachádza na Mládežníckej ulici v Banskej Štiavnici. Je to objekt s dvomi nadzemnými podlažiami, podkrovím a 11 bytovými jednotkami, ktoré odpredávame do osobného vlastníctva v kvalite novostavby.

Napojenie/infraštruktúra
Prístup k Vile Kammergraf je z ulice Mládežnícka. Hlavný vchod do budovy je na prízemí. Na prvom podzemnom podlaží sa nachádzajú pivnice k jednotlivým bytom a kočikáreň.
Kúrenie a zásobovanie teplou vodou
Vykurovanie je podlahové, zdrojom vykurovania a teplej vody je samostatný plynový kotol v každom byte.
Energie
Zásobovanie plynom, vodou, elektrickou energiou a telekomunikácie zabezpečujú verejní dodávatelia, spotreba jednotlivých apartmánov sa meria pomocou samostatných podružných meračov.
Elektroinštalácia
Napojenie z miestnej elektrickej siete. Meranie je pre každý byt zvlášť. Ochrana proti zásahu bleskom: bleskozvod.
Stavebné materiály a konštrukcia
Rekonštruovaná budova je dielom veľmi poctivej murárskej práce z konca 40. rokov 20. storočia z plných pálených tehál s výbornými statickými a termoizolačnými vlastnosťami, veľkou hrúbkou a statickou nosnosťou. Predávané byty majú kvalitu novostavby.
Murivo
Obvodové murivo a statické priečky sú z plnej, pálenej tehly, deliace steny apartmánov sú z tehlového akustického muriva.
Fasáda
Kontaktný zatepľovací systém s hrúbkou 160 mm.
Stropy a strešné plochy
Všetky stropy sú z pôvodných keramických nosníkov alebo zo železobetónu, v bytoch sú sadrokartónové podhľady.
Strecha
Sedlová strecha s poplastovým plechom.
Klampiarske konštrukcie
Atiky a balkóny sú opatrené poplastovaným plechom.
Poter
Anhydridový poter prekrývajúci tepelnú izoláciu.
Okná
Plastové, 6-komorové s izolačným trojsklom.
Úpravy povrchov v spoločných priestoroch
Podlaha, nášľapnice a podstupnice chodieb a schodiska majú povrchovú úpravu terazzo. Nášľapnú vrstvu v pivniciach, kočikárni a ďalších priestoroch prvého podzemného podlažia tvorí pochôdzny betón.
Odpadová voda
Odvádzanie splaškovej a dažďovej vody sa realizuje napojením na verejný kanalizačný systém na zmiešané odpadové vody.
Statická doprava
Parkovisko pred Vilou Kammergraf má 14 parkovacích miest. Ku každému apartmánu máte možnosť dokúpiť si jedno z nich.
Terasy, balkóny
Zábradlie je z oceľovej konštrukcie s práškovou povrchovou úpravou. Terasy bytov na prízemí tvorí drevo a trávnik, sú oddelené od okolitých spoločných častí záhrady.
Pivnice
Ku každému apartmánu prislúcha pivničný priestor s výmerou približne 1,5 m² . Pivničné kobky s uzamykateľnými dverami a drevenými deliacimi priečkami.
Spoločné priestory
V priestore hlavného vstupu sa nachádzajú poštové schránky. Spoločné príchodové a spojovacie cesty sú pokryté kamennou dlažbou.
Záhrada
Oplotená spoločná uzamykateľná svahovitá záhrada susedí s detským ihriskom, ku ktorému majú obyvatelia Vily Kammergraf voľný prístup.